Тренд

Шүлсний оношлуур 95 хувийн үр дүнтэй

ЭМЯ-ны 11 цагийн мэдээгээр АШУҮИС-ийн дэд захирал Г.Батбаатар шүлсний оношлуурын тухай мэдээлэл өглөө.

Түүний хэлснээр, хамар залгиураас сорьц авдаг PCR нь залгиурын шүүрэл дотор халдвар байгаа эсэхийг илрүүлдэг бол шүлсний оношлуур шүлсэнд халдвар байгаа эсэхийг илрүүлнэ. Энэ нь шинжилгээ өгөх явцад халдвар авах эрсдэл бага гэлээ.

Мен шүлсний оношлуур вирусийн 6-12 төрлийн хуулбарыг илрүүлэх боломжтой. Үүнийг дотоодод болон Герман улсад хийсэн туршилтаар баталгаажуулсан байна. Харин тус оношлуурын мэдрэг чанар нь 95 хувьтай байгааг туршилтаар нотолсон гэв.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button